Úspěšná účast českého železničního průmyslu na veletrhu Eurasia Rail

Již popáté otevřel své brány ve dnech 5.-7. března nejvýznamnější veletrh železniční techniky a infrastruktury v Turecku Eurasia Rail. Český železniční průmysl zde byl četně zastoupen. ACRI společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu připavili společnou expozici českého železničního průmyslu, kterou navštívil velvyslanec ČR v Turecké republice Pavel Kavka, generální ředitel SŽDC Pavel Surý a místopředseda…

ACRI akademie – Referenční dokument

Dne 24.2.2015 proběhla na půdě ÚNMZ ve spolupráci s Drážním úřadem a Ministerstvem dopravy ACRI akademie pod názvem „Referenční dokumet podle směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Úvodního slova se ujal Jiří Kratochvíl, ředitel technické normalizace ÚNMZ, který přivítal téměř 20 účastníků. Následně Danuše Marusičová seznámila přítomné s Referenčním dokumentem v legislative EU a…

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC, 18.-20.3.2015

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC 2015 proběhne v Praze od 18. do 20. března 2015 v hotelu Clarion pod organizačním vedením společnosti OLTIS Group. Půjde o důležitou akci mimořádného rozsahu, pořádanou pod záštitou ministra dopravy a významných mezinárodních organizací jako je UNIFE, UIC, CER a OSŽD. Poprvé od svého vzniku se také představí na širokém evropském fóru…

Seminář ACRI – Technické normy pro tramvajovou dopravu

Dne 15.1. se uskutečnil ve spolupráci s ÚNMZ seminář zabývající se problematikou technických norem pro tramvajou dopravu. Úvodního slova se ujal Ing. Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace, který přivítal více než 40 účastníků. Následovala přednáška Ing. Chovance o historii přípravy revize českých tramvajových norem. Ing. Lutrýn seznámil posluchače s činností CTN ACRI a přehledem připravovaných…

Senátoři získali detailní informace o stavu železniční dopravy

Ve středu 3. prosince se místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská a dvanáct senátorů z Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v čele s jeho předsedou Petrem Bratským se zúčastnili prezentace, kterou uspořádala ACRI ve spolupráci se společností ČESKÉ DRÁHY a SŽDC ve Vládním salonku pražského hlavního nádraží. Cílem setkání bylo představit…

Tématem Výročního fóra se stal Operační program doprava 2

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené Výroční VIP fórum se uskutečnilo 27. listopadu v objektech zámku Štiřín. Hlavním tématem diskuse se jednoznačně stal aktuální stav  příprav nového plánovacího období a možnosti čerpání finančních prostředků v nadcházejících letech. Setkání zahájila generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Zhodnotila současné čerpání z právě končícího programu a…

Seminář ACRI – Praktická aplikace nařízení o CSM

Dne 4.11.2014 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a ÚNMZ. Seminář byl zaměřen především na dosavadní zkušenosti s aplikací prováděcího nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) a připravenost na účinnost nařízení nového a to z hlediska jak posuzovatelů, tak výrobců. Toto velmi aktuální téma si přišlo poslechnout 50 účastníků. Bližší informace o…

Seminář ACRI – Registry železničních kolejových vozidel

Dne 9.9.2014 se na uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ, Ministerstvem dopravy a Drážním úřadem na téma „Registry železniních kolejových vozidel“. O dané problematice si přišlo poslechnout a debatovat 24 účastníků. Více o semináři a prezentace ke stažení naleznete ZDE.   Další plánované ACRI semináře v tomto roce jsou: 4.11.2014 Praktická aplikace nařízení o…