Vlaky v ČR je možné zastavit na dálku

Společnosti TTC Marconi a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) úspěšně demonstrovaly novou funkci dispečerského terminálu KONOS a komunikační sítě GSM-R: Dálkové zastavení vlaku, takzvaný Generální STOP. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti na více než 1600 kilometrech tratí v ČR. „Ve velmi krátké době se nám podařilo integrovat množství nesourodých technologií na trase od dispečerského terminálu po…

Prodej oceli loni táhl drát a ocelové tyče s vyšší přidanou hodnotou zpracování

Třinecké železárny (TŽ) v roce 2016 utržily za prodej výrobků, zboží a služeb 32,217 miliardy korun. Je to o 4,7 miliardy méně než v roce 2015. Příčinou je pokles cen ocelových výrobků na trzích vlivem nadprodukce v Evropě a ve třetích zemích. „Znamená to určitý pokles oproti předchozím obdobím. Na celkovém poklesu hospodářského výsledku se…

STROJÍRNA OSLAVANY rozšiřuje svou nabídku hydraulických tlumičů

STROJÍRNA OSLAVANY se v oblasti železničního průmyslu dlouhodobě profiluje jako výrobce hydraulických tlumičů. Produktové spektrum v letošním roce rozšířila o tlumič vrtivých pohybů osazený senzorem polohy pístnice. Současně probíhá intenzívní vývoj tlumiče s proměnnou charakteristikou pro nákladní vozy, který  přizpůsobuje tlumící síly hmotnosti přepravovaného nákladu. Řada tlumičů  R110 pro tlumení vrtění na osobních vozech nebo jako tlumiče kmitů…

První pendolino prošlo zásadní modernizací interiéru

České dráhy a jejich dceřiná společnost DPOV dokončily tříměsíční modernizaci interiéru prvního ze sedmi rychlovlaků pendolino. Cestující se nyní mohou těšit na nový interiér včetně moderních ergonomických sedaček, které jsou v 1. třídě potažené kůži. Dětem zpříjemní cestování nově instalované dětské kino a podrobné informace o průběhu jízdy zajistí moderní vizuální informační systém s LCD…

Areál Škody Electric získává novou podobu

K nepoznání se změnila vstupní část areálu plzeňské Škody Electric mezi Průmyslovou ulicí a hlavní budovou firmy. Pryč je zeď, která neprostupně oddělovala firmu od městské zástavby, místo oprýskaných neužívaných budov dnes vítá návštěvníky nový moderní vjezd a plochy s parkovou úpravou. První etapa celkové rekonstrukce, jež přišla na více než třicet milionů korun, končí…

Lokomotivy Vectron jezdí i na širokém rozchodu

Rozchod pět stop (1 524 mm) není výsadou jen železnic Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, ale i Finska. Přizpůsobit panevropskou lokomotivu Vectron pro provoz ve Finsku proto znamenalo zvládnout nejen tvrdé severské klimatické podmínky, ale i modifikovat její podvozky pro široký rozchod 1 524 mm. Možná se zda překvapivé, že Finské železnice si pro budoucí…

Rozšíření vibračních zkoušek v AV R&D o teplotní box

Společnost AV R&D, s.r.o. od podzimu tohoto roku rozšíří portfolio svých služeb v oblasti zkušebnictví. Stávající výkonný elektrodynamický shaker bude rozšířen o nový teplotní box pro vibrační zkoušky. Pořízení této technologie významně rozšíří možnosti rekonstrukce provozního namáhání, kdy vibrační zkoušky materiálů i dílů, budou díky teplotnímu boxu vystaveny reálným i extrémním teplotním zatížením. Díky tomuto boxu,…

Bezpečnost na železnici – Konference Železniční systémy 2018

V březnu roku 2018 se bude konat 8. ročník konference Železniční systémy (SYSTEMY KOLEJOWE). Konference je organizována společnostmi OLTIS Polska a První Signální. Jejím cílem je upozornit na širší problematiku bezpečnosti železnic. Jde o bezpečnost týkající se vybavení a infrastruktury, personálu, nashromážděných údajů a v neposlední řadě zboží ve smyslu nákladu. Budou prezentovány aktuální směrnice EU,…

Nová pravidla zjednoduší a zrychlí vracení jízdenek u ČD

Od pátku 15. září platí nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah, které zjednoduší a zpřehlední pravidla při uplatnění práva z přepravní smlouvy. Se změnami ve vracení vnitrostátních jízdenek se cestující setkají jak v případě jízdenek z e-shopu, tak u dokladů zakoupených u pokladní přepážky. Pro cestující je podstatné, že ve většině případů zcela odpadne storno…