Třinecké železárny využívají moderní IT systémy

Zpracovávání velkého objemu dat souvisejících s výrobou v hutní firmě a zároveň špičkový servis v kratším čase pro zákazníky umožňují moderní IT technologie. Před časem největší výrobce oceli v České republice, společnost Třinecké železárny (TŽ) s pomocí IBM systémů rozšířila úložnou kapacitu stávajících technologií. TŽ a IBM spolupracují již více než třicet let. Posílit výkonnost…

DAKO-CZ představí v Berlíně brzdový modul pro Kuala Lumpur

Český výrobce brzd pro kolejová vozidla s dlouholetou tradicí, vlastním vývojem a moderní zkušební laboratoří DAKO-CZ se i v letošním roce prezentuje na mezinárodním veletrhu Inno- Trans v Berlíně. DAKO-CZ je dodavatelem brzdových systémů a komponentů pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, metro i tramvaje. Firma dodává brzdy do celého světa. Kolejová vozidla…

Evropské projekty na Zkušebním centru VUZ Velim

V první polovině roku 2014 proběhly na Zkušebním centru VUZ Velim (ZC Velim) zkoušky v rámci dvou evropských projektů, na kterých spolupracují vybraní specialisté VUZ společně s odborníky z dalších evropských firem a institucí. Tyto výzkumné projekty jsou finančně podporovány z prostředků Evropské unie. Jednalo se o již jednou odložené měření v rámci projektu „EUREMCO“,…

Významná zakázka pro zkušebnu VÚKV, a. s., Praha

Zkušebna VÚKV, a. s., Praha se podílí na typových zkouškách patrových trakčních jednotek Twindexx Swiss Express, které vyvíjí a vyrábí firma Bombardier. Tato firma získala od Švýcarských spolkových drah (SBB) zakázku na dodávku celkem 59 jednotek ve čtyřdílném a osmidílném provedení pro dálkovou dopravu v režimech Interregio a Intercity. Jednotky budou provozovány nejen na síti…

Lokomotivy Siemens rozšiřují své působení v celé Evropě

Rakouská společnost European Locomotive Leasing GmbH (ELL) uzavřela se společností Siemens smlouvu na dodávku až 50 lokomotiv Vectron. Objednané lokomotivy Vectron mohou být nasazeny v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Kromě národních zabezpečovačů jsou vybaveny také ETCS v souladu s požadavky evropských směrnic. Společnost Mitsui Rail Capital Europe B. V.…

Škoda Vagonka předala poslední vlakovou soupravu do Litvy

Škoda Vagonka úspěšně předala poslední z deseti elektrických vlakových jednotek, které vyrobila pro Litevské dráhy. Hodnota zakázky převýšila dvě miliardy korun. Dvoupodlažní soupravy typu 575 z dílen dceřiné společnosti Škody Transportation výrazně napomohly obnovit vozový park na hlavní železniční trati této pobaltské země – vozidla z Ostravy totiž slouží mezi metropolemi Vilniusem a Kaunasem.  Škoda…

MSV Metal Studénka úspěšně dokončila vývoj nového typu nárazníku

Přední evropský výrobce železničních podsestav a zápustkových výkovků pro kolejová vozidla i ostatní průmyslová odvětví navazuje v této oblasti výroby na historii bývalé Vagonky Studénka, založené již v roce 1901. Zápustková kovárna nyní disponuje kompletním know‑how nového nárazníku s nízkou hmotností, včetně detailní výkresové dokumentace, protokolu z ověřovacích zkoušek a technologických postupů výroby. Investice spojené s uvedením nárazníku…

Kapsch vybuduje systém GSM-R na dalších dvou železničních tratích

Společnost Kapsch CarrierCom, s.r.o., zvítězila ve výběrovém řízení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na další dva projekty týkající se zavedení rádiové sítě GSM-R na železniční tratě v České republice. Projekty „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“ a „GSM-R uzel  Praha (Beroun – Praha – Benešov)“ o délce 202 a 120 kilometrů se…

Společnost CZ LOKO v Berlíně vystaví dvě nové lokomotivy

Expozice společnosti CZ LOKO, a.s., na veletrhu InnoTrans 2014 v Berlíně (hala 2.2, stánek 307) – již sedmá v řadě – letos představí dvě nové diesel-elektrické lokomotivy z vlastní produkce – 794.001 a TME3 020. Oba typy lokomotiv jsou výsledkem vývoje a výzkumu konstruktérů společnosti CZ LOKO a svými parametry splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu,…

AŽD Praha buduje ve Zkušebním centru VUZ Velim systém ETCS L2

Většina důležitých evropských výrobců kolejových vozidel testuje své produkty ve Zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního (ZC VUZ) ve Velimi tak, aby splnily přísné železniční normy. Pokud má tato výsada i nadále Velimi zůstat, musí vedení ZC neustále sledovat rychle se vyvíjející technologické trendy a doplňovat zařízení pro jejich odzkoušení. Nyní se zde například buduje zařízení…