České dráhy modernizují vozy pro linku R 17 do Českých Budějovic

Vozy s částečně revitalizovaným interiérem začaly od poloviny září jezdit na spojích linky R17 Praha – České Budějovice. Renovací postupně projde více než 70 vozů, celá flotila bude k dispozici během tří měsíců, od platnosti nového jízdního řádu 2018. „Přestože se nadále bude jednat o starší vozbu, chceme cestujícím vyjít vstříc alespoň částečnou omlazovací kúrou.…

Areál Škody Electric získává novou podobu

K nepoznání se změnila vstupní část areálu plzeňské Škody Electric mezi Průmyslovou ulicí a hlavní budovou firmy. Pryč je zeď, která neprostupně oddělovala firmu od městské zástavby, místo oprýskaných neužívaných budov dnes vítá návštěvníky nový moderní vjezd a plochy s parkovou úpravou. První etapa celkové rekonstrukce, jež přišla na více než třicet milionů korun, končí…

Lokomotivy Vectron jezdí i na širokém rozchodu

Rozchod pět stop (1 524 mm) není výsadou jen železnic Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, ale i Finska. Přizpůsobit panevropskou lokomotivu Vectron pro provoz ve Finsku proto znamenalo zvládnout nejen tvrdé severské klimatické podmínky, ale i modifikovat její podvozky pro široký rozchod 1 524 mm. Možná se zda překvapivé, že Finské železnice si pro budoucí…

Rozšíření vibračních zkoušek v AV R&D o teplotní box

Společnost AV R&D, s.r.o. od podzimu tohoto roku rozšíří portfolio svých služeb v oblasti zkušebnictví. Stávající výkonný elektrodynamický shaker bude rozšířen o nový teplotní box pro vibrační zkoušky. Pořízení této technologie významně rozšíří možnosti rekonstrukce provozního namáhání, kdy vibrační zkoušky materiálů i dílů, budou díky teplotnímu boxu vystaveny reálným i extrémním teplotním zatížením. Díky tomuto boxu,…

Bezpečnost na železnici – Konference Železniční systémy 2018

V březnu roku 2018 se bude konat 8. ročník konference Železniční systémy (SYSTEMY KOLEJOWE). Konference je organizována společnostmi OLTIS Polska a První Signální. Jejím cílem je upozornit na širší problematiku bezpečnosti železnic. Jde o bezpečnost týkající se vybavení a infrastruktury, personálu, nashromážděných údajů a v neposlední řadě zboží ve smyslu nákladu. Budou prezentovány aktuální směrnice EU,…

První pendolino prošlo zásadní modernizací interiéru

České dráhy a jejich dceřiná společnost DPOV dokončily tříměsíční modernizaci interiéru prvního ze sedmi rychlovlaků pendolino. Cestující se nyní mohou těšit na nový interiér včetně moderních ergonomických sedaček, které jsou v 1. třídě potažené kůži. Dětem zpříjemní cestování nově instalované dětské kino a podrobné informace o průběhu jízdy zajistí moderní vizuální informační systém s LCD…

Měření jízdních vlastností ve VÚKV a.s.

VÚKV a.s. tradičně nabízí služby spojené s výzkumem, vývojem, zkušebnictvím (akreditované zkoušky kromě elektrotechnických), poradenskými a konzultačními službami v oblasti drážních vozidel a jejich komponentů. Našimi zákazníky jsou čeští i zahraniční výrobci vozidel, dílny na údržbu vozidel, správci infrastruktury a dopravci. VÚKV a.s. disponuje potřebnými certifikáty a akreditacemi pro systém řízení kvality (EN ISO 9001), inspekční…

Remotorizace MVTV po deseti letech zpět v Pars

Remotorizace prvního MVTV pro Oblastní ředitelství SŽDC Olomouc proběhla v Pars v průběhu března – května. Poslední taková rozsáhlá oprava montážního vozu trakčního vedení byla ve firmě provedena před deseti lety, tenkrát pro SDC Jihlava. Zakázku na hlavní opravu s dílčí modernizací jednoho kusu montážního vozidla traťového vedení získal Pars na počátku roku. Obstál tak v nelehké konkurenci firem,…

Nová pravidla zjednoduší a zrychlí vracení jízdenek u ČD

Od pátku 15. září platí nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah, které zjednoduší a zpřehlední pravidla při uplatnění práva z přepravní smlouvy. Se změnami ve vracení vnitrostátních jízdenek se cestující setkají jak v případě jízdenek z e-shopu, tak u dokladů zakoupených u pokladní přepážky. Pro cestující je podstatné, že ve většině případů zcela odpadne storno…