Třinecká huť hospodařila se ziskem přesahujícím miliardu

Třinecké železárny (TŽ) v roce 2017 za prodej výrobků a polotovarů utržily 35,859 miliardy korun. Bylo to o 3,64 miliardy korun více, než v roce 2016. Valná hromada uzavřela hospodaření společnosti se ziskem 1,424 miliardy korun, což představuje mírný pokles ve srovnání s rokem 2016 i přes vyšší objem tržeb. Nižší provozní výsledek hospodaření byl…

Společnost SVÚM a.s. v roce 2018 plánuje dokončit výstavbu nové haly

SVÚM a.s. je výzkumnou organizací zapsanou na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace v České republice a specializuje se na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů, plastů   a kompozitů.  Má akreditované laboratoře  a zkušebny a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu a zkušebních institucí v České republice. Společnost SVÚM a.s.…

Slevy na jízdném zvýšily počet cestujících o jednotky procent

Zavedení slev pro studenty a seniory na železnici od září zvýšilo počet cestujících řádově o jednotky procent. Žádný skokový růst se nekonal. Tvrdí to předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec a majitel soukromého dopravce RegioJet Radim Jančura. U RegioJetu se nárůst počtu cestujících podle Jančury pohybuje do pěti procent. Každý týden ale roste podíl cestujících,…

SŽDC vypsala soutěže na zhotovitele šesti staveb

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala tento týden soutěže na zhotovitele šesti významných staveb, jejichž celkové investiční náklady překročí 8 miliard korun. Rekonstrukcí projdou železniční stanice Řetenice, Letohrad nebo Mikulášovice dolní nádraží. Revitalizovat a elektrizovat se bude trať z Litvínova do Oldřichova u Duchcova či Šakvice – Hustopeče u Brna. Mezi finančně nejnáročnější patří druhá…

Ocelový most SŽDC přes Dyji získal hlavní evropskou cenu

Stavba nového železničního mostu přes Dyji nedaleko česko-rakouské státní hranice se stala celkovým vítězem pátého ročníku celoevropské soutěže European Steel Bridge Awards 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Praze v rámci mezinárodního sympozia, kterého se zúčastnilo celkem 220 delegátů z dvaatřiceti zemí nejen z evropského kontinentu. Do samotné soutěže bylo přihlášeno 35 mostních konstrukcí…

CZ LOKO podepsalo smlouvy na další EffiShuntery do Itálie a Maďarska

Italský dopravce Rail Traction Company (RTC) doplní svůj vozový park o dvě lokomotivy EffiShunter 1000 z produkce českotřebovské společnosti CZ LOKO, s níž současně uzavřel opci na další dvě. Po firmě Mercitalia Shunting & Terminal jde o dalšího italského železničního operátora, který vsadil na tuto českou značku. Její vozidla s moderní koncepcí podle nejnovějších norem TSI snižují…

AŽD Praha úspěšně dokončila projekt v Bosně a Hercegovině

Společnost AŽD Praha dokončila modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Banja Luka-Doboj v Bosně a Hercegovině v daném termínu. Hodnota projektu byla 19,12 mil €, celý projekt byl předán zákazníkovi, Železnici Republiky Srbska, do zkušebního provozu. Dne 26.4.2018 bylo zařízení dodané společností AŽD Praha oficiálně uvedeno do zkušebního provozu na trati Banja Luka-Doboj. Na…

V DPOV se opravují hnací vozidla, přípojné vozy, vagóny i speciální vozidla

Společnost DPOV, a.s. se řadí mezi přední opravny železničních kolejových vozidel v České republice. Mimo hlavní pracoviště v Přerově, Nymburce a Veselí nad Moravou má svá působiště ve Valašském Meziříčí a Olomouci. DPOV, a.s. patří do Skupiny České dráhy a je primárně opravcem pro všechny členy této skupiny. Provádí veškeré typy oprav elektrických lokomotiv a…

Aplikovaný výzkum tvoří důležitou část činnosti VÚKV a.s.

VÚKV a.s. je výzkumnou organizací jmenovanou Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace České republiky. Proto důležitou součástí činnosti je aplikovaný výzkum jak v rámci grantových projektů, tak v rámci smluvního výzkumu. Výzkum běží prakticky v celé šíři mechanické části kolejových vozidel. Je zaměřen především na oblast pojezdů a skříní kolejových vozidel. Jsou zkoumány jízdní vlastnosti kolejových vozidel, vzájemné…

Pars nova je vyhledávaným partnerem pro české i zahraniční dopravce

Společnost Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation, se ve svých výrobních halách v Šumperku věnuje opravárenství kolejových vozidel již více než 70 let. Rozsáhlé portfolio zahrnuje komplexní servis produktů skupiny Škoda Transportation, opravy a modernizace elektrických lokomotiv, pantografových jednotek, osobních vozů, vozů elektrické i dieselové trakce a v neposlední řadě také tramvají. Široký záběr opravny umožňuje…